Op deze pagina houden we je op de hoogte

van de laatste  ontwikkelingen en maatregelen

rondom het coronavirus.

 

Update maatregelen (20-10-2022)

Het aantal coronabesmettingingen loopt weer op en ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. Omdie reden zijn we genoodzaakt om de maatregelen rondom kraamzorg weer enigzins aan te scherpen. Op dit moment gelden voor de kraamzorg de volgende maatregelen:

 • In situaties waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te hanteren draagt onze kraamverzorgende altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van eigen afweging van de kraamverzorgende of op verzoek van de klant.
 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne;
 • Voor aanvang van de intake en de kraamperiode vindt er een triage plaats (uitvraag naar corona gerelateerde klachten).

Hieronder nogmaals de basisregels op een rijtje:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Papieren zakdoekjes gebruiken bij snuiten en na gebruik weggooien;
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Update maatregelen (04-07-2022)

Het aantal coronabesmettingingen neemt helaas weer toe. Vanuit de overheid worden er op dit moment (gelukkig) nog geen maatregelen genomen, waar we dat in andere Europese landen alweer meer zien. Dit betekent concreet voor de kraamzorg dat er nu geen extra maatregelen worden ingevoerd bovenop de basisregels die landelijk voor iedereen gelden. Dit kan veranderen bij verder oplopende cijfers in de komende dagen/weken. Alertheid op naleving van de nog bestaande regels is voldoende.

Hieronder nogmaals de basisregels op een rijtje:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in je elleboog;
 • Blijf thuis bij klachten;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Update maatregelen (31-03-2022)

Naar aanleiding van het beleid van het kabinet om alle coronamaatregelen los te laten betekent dat het volgende voor de situatie in de kraamzorg:

 •  Intakes vinden (na triage) weer plaats via een huisbezoek. Op verzoek van de klant kan de intake altijd telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. 
 • In situaties waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te hanteren draagt onze kraamverzorgende altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van eigen afweging van de kraamverzorgende of op verzoek van de klant.
 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • Er gelden geen regels meer voor het ontvangen van kraamvisite.
 • Het kraamgezin zorgt ervoor dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.

Nieuwe maatregelen i.v.m. versoepelingen (17-02-2022)

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag kunnen we gelukkig weer een aantal versoepelingen vermelden. Vanaf woensdag 16 februari gelden de volgende maatregelen in de kraamzorg:

 

 • Intakes zullen (na triage) weer via een huisbezoek plaatsvinden. Op verzoek van de klant kan de intake altijd telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. 
 • In situaties waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te hanteren draagt onze kraamverzorgende altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van eigen afweging van de kraamverzorgende of op verzoek van de klant.
 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • Voor het ontvangen van kraamvisite is het advies om bezoek te ontvangen in overleg met de kraamverzorgende. Vanuit de branchevereniging kraamzorg geldt een advies van maximaal 2 bezoekers per dag.
 • Het kraamgezin zorgt ervoor dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.

Update maatregelen (25-01-2022)

Afgelopen dinsdag zijn er tijdens de persconferentie weer verschillende landelijke versoepelingen aangekondigd die per 26 januari zijn ingegaan. Deze versoepelingen hebben echter geen effect op de kraamzorg. De maatregelen die hieronder vermeld staan bij  20-12-2021 gelden op dit moment nog steeds.

Update maatregelen (17-01-2022)

Afgelopen vrijdag heeft minister Kuipers tijdens de persconferentie landelijke versoepelingen aangekondigd met ingang van 15 januari 2022. Ook zal het quarantainebeleid per direct worden aangepast. Er wordt verwacht dat het aantal besmettingen met de Omikron variant van Covid-19 nog zal gaan stijgen de komende weken. Om de kraamverzorgenden te beschermen en om te voorkomen dat de capaciteit in de kraamzorg nog verder in het geding komt worden de maatregelen in de kraamzorg nog niet versoepeld.

Update maatregelen:  Nederland in lockdown (20-12-2021)

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat.

Voor de kraamzorg betekent dit concreet het volgende:

 • In situaties waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te hanteren draagt onze kraamverzorgende altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van eigen afweging van de kraamverzorgende of op verzoek van de klant.;
 • Intakes zullen telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er overwogen worden om de intake via een huisbezoek te doen.
 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • Voor de kraamvisite geldt:
  • Een dringend advies om geen kraamvisite te ontvangen op de momenten dat de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Wanneer de kraamverzorgende weg is, geldt vanuit de overheid dat maximaal 2 bezoekers per dag thuis ontvangen mogen worden.
  • In een ruimte moet 1,5 meter afstand houden mogelijk zijn. Indien dit niet mogelijk is wordt geadviseerd geen kraamvisite te ontvangen als de kraamverzorgende aanwezig is.
  • Het kraamgezin zorgt ervoor dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.

Hieronder een overzicht van de geldende maatregelen per 19 december 2021.

Strenge maatregelen kraambezoek (25-11-2021)

Door de herinvoering van de 1,5 meter maatregelen, heeft dit ook consequenties voor het kraambezoek tijdens de kraamperiode.

 • Voor de kraamvisite geldt:
  • Een dringend advies om de kraamvisite zoveel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Vanuit de overheid geldt dat maximaal 4 bezoekers per dag thuis ontvangen mogen worden.
  • 1,5 meter afstand houden is verplicht: in de ruimte moet 1,5 meter afstand houden mogelijk zijn. Indien dit niet mogelijk is wordt geadviseerd geen kraamvisite te ontvangen als de kraamverzorgende aanwezig is.
  • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.

Aanvulling op eerdere maatregelen (15-11-2021)

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 12 november is er voor de kraamzorg een specifieke maatregel bijgekomen. Dit betreft namelijk het maximaal aantal bezoekers. Vanuit de overheid geldt nu een maximum aantal van 4 bezoekers per dag (uitgezonderd kinderen tot 12 jaar).
Als bedrijf doen we er alles aan om voor onze medewerkers een zo veilig mogelijke werkomgeving te garanderen. Om die reden willen we onze klanten dan ook verzoeken om op het moment dat een van de gezinsleden corona-gerelateerde klachten krijgt, zich te laten testen. Indien klanten hier niet toe bereid zijn, kan het gevolg zijn dat we de kraamzorg direct stopzetten. Indien je hier vragen over hebt, kan je contact opnemen met het kantoor in jouw regio.

De overige maatregelen zoals hieronder op 6 november blijven gewoon van kracht.

Nieuwe maatregelen per 6 november 2021

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Het kabinet neemt daarom extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Per 6 november is op meer plekken een coronatoegangsbewijs nodig en mondkapje verplicht. De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

Voor de kraamzorg betekent deze nieuwe situatie het volgende:

 • In situaties waarbij het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te hanteren (denk aan controles van de kraamvrouw, hulp bij het geven van borst/flesvoeding, etc.) draagt onze kraamverzorgende altijd persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Intakes zullen zowel telefonisch als via een huisbezoek plaatsvinden. Voorafgaande aan het huisbezoek zal er een corona-check uitgevoerd worden. Op verzoek van de klant kan de intake uiteraard altijd via beeldbellen plaatsvinden;
 • Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin is en bij voorkeur niet te doen. Hiermee voorkomen we dat het kraamgezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.

Hieronder een overzicht van de geldende maatregelen per 6 november 2021.

Update september 2021; loslaten 1,5 meter

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. 
Dit betekent concreet dat er ook voor de kraamzorg versoepelingen zullen plaatsvinden.
Lees hieronder de regels die vanaf 25 september zullen gelden:

 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • 1,5 meter afstand houden is geen verplichting meer, maar blijft wel verstandig. Het advies blijft dat de kraamverzorgenden bij contactmomenten binnen de 1,5 meter (bijvoorbeeld tijdens cotroles en ondersteuning bij borstvoeding) een mondkapje draagt.
 • Met het vervallen van de 1,5 meter afstand maatregel, komen de maatregelen voor de intake en de kraamvisite te vervallen. Intakes zullen weer fysiek plaatsvinden (met corona check) en voor kraamvisite geldt geen maximaal aantal bezoekers meer. Het advies is wel om bezoek te ontvangen in overleg met de kraamverzorgende.

Uiteraard geldt dat op verzoek van het kraamgezin hiervan afgeweken kan worden.

Hieronder de algemene maatregelen per 25 september.

Update: Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer (10-07-2021)

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Zo’n grote groep besmettelijke mensen kan een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld.

Het kabinet heeft daarom besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn. Deze maatregelen zullen gelden vanaf 10 juli en kan je hieronder terugvinden.
Voor de kraamzorg hebben de aangescherpte maatregelen ook gevolgen. Deze houden concreet het volgende in:

 • Maximaal 2 bezoekers (liefst uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar uitgesloten) per dag in de periode dat de kraamverzorgende aanwezig is;
 • Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin is;
 • In de ruimte met bezoek moet 1,5 meter afstand houden mogelijk zijn. Indien dit niet mogelijk is, is het verzoek om een mondkapje te dragen.
 • Alle intakes zullen voorlopig weer telefonisch of via beeldbellen gedaan worden. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt de intake bij je thuis gedaan.

 

Update maatregelen: 4e stap openingsplan gezet (24-06-2021)

 

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad.

We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:.

Dit zijn de basisregels:

 • Was vaak je handen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Hieronder in een overzicht de maatregelen die gelden vanaf 26 juni:

 

Voor de kraamzorg houdt stap 4 het volgende in:

 • Er is geen maximum meer gesteld aan het aantal personen dat je per dag thuis mag ontvangen. Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin is. Hiermee voorkomen we dat de kraamverzorgende in situaties komt met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.
 • Indien onze zorgcoordinator en de klant er beiden geen bezwaar tegen hebben, kan de intake weer via een huisbezoek plaatsvinden.

Update maatregelen: 3e stap openingsplan gezet (31-05-2021)

 

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.

Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer. Hieronder lees je welke versoepelingen bij stap 3 horen.

Voor de kraamzorg kunnen er eindelijk ook versoepelingen plaatsvinden. Deze houden concreet het volgende in:

 • Bij een thuisbevalling mogen buiten de zorgverleners twee extra mensen van buiten het huishouden aanwezig zijn. Uiteraard is hierbij de voorwaarde dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis mag alleen de partner aanwezig zijn. We zijn nog in afwachting van verdere versoepelingen.
 • Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin is. Hiermee voorkomen we dat de kraamverzorgende in situaties komt met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.

Zorgverleners zoals leerlingen, verloskundigen & JGZ-medewerkers vallen niet onder de externe bezoekers! 

 • Je mag thuis maximaal 4 personen van 13 jaar of ouder per dag ontvangen.
 • Alle intakes blijven voorlopig telefonisch of via beeldbellen gedaan worden. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt de intake bij je thuis gedaan.

Update maatregelen: 2e stap openingsplan gezet (20-05-2021)

 

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Hieronder vind je een overzicht wat de maatregelen per 19 mei zullen zijn (standaard en in simpele taal) en het openingsplan met daarin de planning voor de verdere stappen.

Update: oproep aan klanten (04-05-2021)

 

Helaas vallen er nog geen versoepelingen te melden rondom ons corona-beleid. We willen echter wel een oproep doen. Om de veiligheid van onze kraamverzorgenden te waarborgen willen we je vragen om een mondkapje te dragen wanneer je langere periode binnen 1,5 meter afstand van onze kraamverzorgende bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het uitvoeren van controles, bij het ondersteunen tijdens voedingsmomenten of wanneer er meerdere personen in een kleine ruimte (denk aan slaapkamer) aanwezig zijn. Dit geldt voor alle gezinsleden en niet alleen voor de kraamvrouw!

Daarnaast is het uitermate belangrijk om bij aankomst van onze kraamverzorgende (lees: iedere dag tijdens de kraamperiode) duidelijk aan te geven of er gezinsleden in het gezin aanwezig zijn die corona-klachten hebben. Op die manier kan onze kraamverzorgende dan de juiste werkwijze hanteren (door o.a. het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) om de kans op verdere besmetting te minimaliseren. Indien er gezinsleden met klachten aanwezig zijn betekent dit niet dat je geen kraamzorg ontvangt! 

Aanvulling maatregelen (2-2-2021)

We merken dat we de laatste paar weken veel vragen krijgen over het aantal toegestane bezoekers per dag. Daarom plaatsen we een extra bericht hierover.

Het maximum aantal bezoekers per dag is nog steeds één. Zorgprofessionals zijn hierbij uitgezonderd. De regel van maximaal 1 bezoeker per dag geldt ook indien iemand die op bezoek komt reeds gevaccineerd is. Het feit dat iemand gevaccineerd is voor COVID-19, houdt niet in dat deze persoon het virus niet meer kan overdragen aan anderen. Daarom is nog steeds het zeer dringende advies om niet meer dan 1 persoon per dag op kraamvisite te laten komen.

Verscherping van de maatregelen (21-01-2021)

Gistermiddag zijn er tijdens een nieuwe persconferentie verscherpte maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen komen bovenop de geldende lockdown. De maatregelen kan je terugvinden in onderstaand overzicht van de Rijksoverheid.

Het doel is om het huidige besmettingsniveau te verlagen, verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat de nieuwe varianten zo min mogelijk ons land binnen komen.

Specifiek voor de kraamzorg betekenen de maatregelen het volgende:

 • Alle intakes blijven voorlopig telefonisch of via beeldbellen gedaan worden en niet meer persoonlijk aan huis.
 • Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken en bij voorkeur niet te doen. Hiermee voorkomen we dat het kraamgezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.

Zorgverleners zoals leerlingen, verloskundigen & JGZ-medewerkers vallen niet onder de 1 externe bezoeker! 

 • Je mag thuis nog maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag ontvangen en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.
 • Er wordt een avondklok ingesteld tussen 21.00 uur en 4.30 uur. Deze avondklok zal geen consequenties hebben voor onze continuïteit van zorg aangezien kraamverzorgenden uitgezonderd worden vanwege hun werkzaamheden. Vanwege deze uitzondering dienen zij wel in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring. Deze hebben wij inmiddels aan de medewerkers verstrekt voor wie deze uitzondering van toepassing is.

Bovenstaande maatregelen gelden tenminste tot en met 9 februari 2021.

 

Nu ook kRaambezoekkaarten

 
Als aanvulling op de raamposters voor het Raambezoek zijn er nu ook kRaambezoekkaarten ontwikkeld. Het bezoek kan deze kaarten invullen als blijvende herinnering voor later. Op deze manier hopen we de kraamtijd toch een beetje leuker te kunnen maken in deze moeilijke tijd! Uiteraard zijn er weer blauwe en roze varianten. Je kunt de kaarten hieronder downloaden.

 

Zwanger of bevallen en het coronavirus (02-04-2020)

 

Nieuwe regels rond zwangerschap en geboorte in eenvoudige taal

Door het coronavirus is alles anders. Het is een moeilijke en onzekere tijd voor iedereen. Ook voor vrouwen die zwanger zijn en hun partner. En voor ouders met een jonge baby. Er gelden nu andere regels rond zwangerschap en geboorte. Denk aan nieuwe regels voor het bezoeken van de verloskundigenpraktijk, voor bevallen thuis en/of in het ziekenhuis en voor de periode van kraamzorg.

De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en Pharos ontwikkelden samen eenvoudige informatie in begrijpelijke taal en beeld. Hierin staan de belangrijkste veranderingen in de verloskundige zorg. De informatie is geschikt voor alle zwangeren en ouders met een baby. Ook voor wie moeite heeft met lezen en schrijven. De informatie bekijk je eenvoudig via de telefoon en bevat een voorleesfunctie.

Creatief alternatief voor het kraambezoek; Het Raambezoek!

 

Wanneer je net een kindje hebt gekregen, wil je uiteraard niets liever dan dit met de hele wereld delen.
Door de huidige maatregelen rondom het coronavirus gaat dit helaas niet meer zo makkelijk.
Omdat het ontvangen van kraambezoek op dit moment niet wenselijk, hebben we een alternatief bedacht; Het Raambezoek!
Natuurlijk niet zo gezellig en persoonlijk, maar voor nu wel een goed alternatief.

Om er toch iets feestelijks van te maken, heeft Eggcellent Media op eigen initiatief voor ons raamposters gemaakt. Je kunt deze hieronder downloaden en voor het raam hangen, zodat het bezoek weet dat ze op deze manier toch jullie kindje kunnen komen bewonderen!

Eggcellent Media verzorgt het drukwerk voor veel verloskundigenpraktijken in ons werkgebied. Super bedankt voor dit gebaar!

 

Bericht van onze lactatiekundigen (19-3-2020)

 

De geplande informatieavonden over borstvoeding kunnen niet doorgaan i.v.m de voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken. Zodra we weer groen licht krijgen om bijeenkomsten te mogen houden, zullen we zo snel als mogelijk nieuwe informatieavonden inplannen. Jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging.

In de tussentijd willen we jullie toch van informatie voorzien. Juist in deze onzekere tijd krijgt borstvoeding meer prioriteit.

Borstvoeding bevat algemene antistoffen die de baby beschermen tegen een (virus)infectie. Wanneer er toch een infectie optreed is het goed om te weten dat het virus voor zover we weten niet overdraagbaar is via moedermelk. De geïnfecteerde moeder gaat daarnaast specifieke antistoffen aanmaken tegen het corona-virus. Deze geeft zij via haar melk aan haar baby. Dit zal het herstel van de geïnfecteerde baby bespoedigen.

Hieronder staan enkele links naar informatiefilmpjes over borstvoeding:

Daarnaast kun je ook informatie terugvinden op verschillende websites:

Op de volgende websites kun je duidelijke informatie vinden over het geven van borstvoeding:

Onze lactatiekundigen zijn ieder werkdag tussen 10:30-12:00 uur bereikbaar voor gratis telefonisch advies. Voor uitgebreide vragen en problematiek is een consult ook mogelijk. Het consult zal dan plaatsvinden via beeldbellen. Onze lactatiekundigen zijn bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

Regio Zeeland & Zuid-Holland: 06 - 430 600 84 (Bianca Izeboud)
Regio Brabant: 088 – 56 03 004

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Als organisatie willen we je zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het corona-virus in Nederland. Vanuit de Brancheorganisatie Geboortezorg is er inmiddels een vragenlijst opgesteld voor zwangeren over het corona-virus. Deze vind je hieronder. Voor andere informatie verwijzen we je naar de website van het RIVM of de GGD

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Bron: NVOG, https://www.nvog.nl/actueel/covid-19-en-zwangerschap-voor-hulpverleners/

SPOED CONTACT