Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste    ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.

 

Update september 2021; loslaten 1,5 meter

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. 
Dit betekent concreet dat er ook voor de kraamzorg versoepelingen zullen plaatsvinden.
Lees hieronder de regels die vanaf 25 september zullen gelden:

 • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
 • 1,5 meter afstand houden is geen verplichting meer, maar blijft wel verstandig. Het advies blijft dat de kraamverzorgenden bij contactmomenten binnen de 1,5 meter (bijvoorbeeld tijdens cotroles en ondersteuning bij borstvoeding) een mondkapje draagt.
 • Met het vervallen van de 1,5 meter afstand maatregel, komen de maatregelen voor de intake en de kraamvisite te vervallen. Intakes zullen weer fysiek plaatsvinden (met corona check) en voor kraamvisite geldt geen maximaal aantal bezoekers meer. Het advies is wel om bezoek te ontvangen in overleg met de kraamverzorgende.

Uiteraard geldt dat op verzoek van het kraamgezin hiervan afgeweken kan worden.

Hieronder de algemene maatregelen per 25 september.

Update augustus 2021

De situatie rondom corona is helaas nog niet veranderd. De maatregelen zoals hieronder genoemd voor de kraamperiode gelden momenteel nog steeds. Er is enkel een versoepeling opgetreden met betrekking tot de intake. Op verzoek van de klant wordt deze fysiek of telefonisch gehouden.

 

Update: Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer (10-07-2021)

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Zo’n grote groep besmettelijke mensen kan een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld.

Het kabinet heeft daarom besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn. Deze maatregelen zullen gelden vanaf 10 juli en kan je hieronder terugvinden.
Voor de kraamzorg hebben de aangescherpte maatregelen ook gevolgen. Deze houden concreet het volgende in:

 • Maximaal 2 bezoekers (liefst uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar uitgesloten) per dag in de periode dat de kraamverzorgende aanwezig is;
 • Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin is;
 • In de ruimte met bezoek moet 1,5 meter afstand houden mogelijk zijn. Indien dit niet mogelijk is, is het verzoek om een mondkapje te dragen.
 • Alle intakes zullen voorlopig weer telefonisch of via beeldbellen gedaan worden. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt de intake bij je thuis gedaan.

 

Update maatregelen: 4e stap openingsplan gezet (24-06-2021)

 

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad.

We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:.

Dit zijn de basisregels:

 • Was vaak je handen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Hieronder in een overzicht de maatregelen die gelden vanaf 26 juni:

 

Voor de kraamzorg houdt stap 4 het volgende in:

 • Er is geen maximum meer gesteld aan het aantal personen dat je per dag thuis mag ontvangen. Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin is. Hiermee voorkomen we dat de kraamverzorgende in situaties komt met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.
 • Indien onze zorgcoordinator en de klant er beiden geen bezwaar tegen hebben, kan de intake weer via een huisbezoek plaatsvinden.

Update maatregelen: 3e stap openingsplan gezet (31-05-2021)

 

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.

Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer. Hieronder lees je welke versoepelingen bij stap 3 horen.

Voor de kraamzorg kunnen er eindelijk ook versoepelingen plaatsvinden. Deze houden concreet het volgende in:

 • Bij een thuisbevalling mogen buiten de zorgverleners twee extra mensen van buiten het huishouden aanwezig zijn. Uiteraard is hierbij de voorwaarde dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan blijven.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis mag alleen de partner aanwezig zijn. We zijn nog in afwachting van verdere versoepelingen.
 • Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin is. Hiermee voorkomen we dat de kraamverzorgende in situaties komt met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.

Zorgverleners zoals leerlingen, verloskundigen & JGZ-medewerkers vallen niet onder de externe bezoekers! 

 • Je mag thuis maximaal 4 personen van 13 jaar of ouder per dag ontvangen.
 • Alle intakes blijven voorlopig telefonisch of via beeldbellen gedaan worden. Alleen in bijzondere omstandigheden wordt de intake bij je thuis gedaan.

Update maatregelen: 2e stap openingsplan gezet (20-05-2021)

 

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Hieronder vind je een overzicht wat de maatregelen per 19 mei zullen zijn (standaard en in simpele taal) en het openingsplan met daarin de planning voor de verdere stappen.

Update: oproep aan klanten (04-05-2021)

 

Helaas vallen er nog geen versoepelingen te melden rondom ons corona-beleid. We willen echter wel een oproep doen. Om de veiligheid van onze kraamverzorgenden te waarborgen willen we je vragen om een mondkapje te dragen wanneer je langere periode binnen 1,5 meter afstand van onze kraamverzorgende bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het uitvoeren van controles, bij het ondersteunen tijdens voedingsmomenten of wanneer er meerdere personen in een kleine ruimte (denk aan slaapkamer) aanwezig zijn. Dit geldt voor alle gezinsleden en niet alleen voor de kraamvrouw!

Daarnaast is het uitermate belangrijk om bij aankomst van onze kraamverzorgende (lees: iedere dag tijdens de kraamperiode) duidelijk aan te geven of er gezinsleden in het gezin aanwezig zijn die corona-klachten hebben. Op die manier kan onze kraamverzorgende dan de juiste werkwijze hanteren (door o.a. het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) om de kans op verdere besmetting te minimaliseren. Indien er gezinsleden met klachten aanwezig zijn betekent dit niet dat je geen kraamzorg ontvangt! 

Update maatregelen: geen ruimte voor versoepelingen (23-3-2021)

 

Naar aanleiding van de laatste persconferentie is er een update in de maatregelen tegen de bestrijding  van het corona-virus die zullen gelden vanaf 31 maart tot en met minstens 20 april 2021. Er zullen geen wijzigingen plaatsvinden in de geldende maatregelen binnen de kraamzorg. De maatregelen die eerder zijn opgesomd onder het kopje 21-1-2021 blijven tot nader bericht van kracht.

De besmettingscijfers gaan nog steeds niet de goede kant op en het aantal ziekenhuisopnames en coronapatiënten op de intensive care (ic) blijft helaas toenemen. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Hieronder in het kort de maatregelen:

 • Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 20 april

Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Als de cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan een maatregel ook eerder worden aangepast. Als de cijfers tegenvallen, kan een maatregel eerder worden aangescherpt.

 • Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei

Dit betekent: blijf in Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie. 

 • Avondklok

Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden.

 • Zelftesten 

De verwachting is dat er vanaf midden april corona-zelftesten beschikbaar zijn. In het onderwijs kan daarmee risicogericht en preventief getest worden.

Hieronder vind je een samenvatting in beeld van de coronaregels. 

Update maatregelen: lockdown verlengd (3-2-2021)

 Allereerst willen we je informeren over het feit dat de persconferentie van gisteravond geen gevolgen heeft voor de geldende maatregelen binnen de kraamzorg. De maatregelen die eerder zijn opgesomd onder het kopje 21-1-2021 blijven tot nader bericht van kracht. Toch willen we je ook via onze website op de hoogte houden van de algemeen geldende maatregelen. Meer informatie lees je hieronder.

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.

Hieronder staan de maatregelen overzichtelijk weergegeven. Deze maatregelen gelden tijdens de huidige lockdown die tot minstens 2 maart 2021 zal duren.

Elke twee weken, of vaker indien nodig, kijkt het kabinet naar de ernst van de situatie in de verschillende regio’s. Dat noemen ze het risiconiveau. Hier horen maatregelen bij. De maatregelen horende bij een bepaald risiconiveau kunt u terugvinden in onderstaande routekaart. Het kabinet zal deze routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming over versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het laat overzichtelijk zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn.

Belangrijk is daarbij is dat het versoepelen van maatregelen stapsgewijs en behoedzaam verloopt, terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen snel moet gaan. De inhoud van de routekaart zal regelmatig moeten worden aangepast aan de meest recente kennis over het virus en het effect van maatregelen. 

Om het risiconiveau per regio te bepalen, wordt er gekeken naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer bepaalt het risiconiveau. Als bijvoorbeeld in een regio het aantal positieve testen ernstig is en het aantal ziekenhuisopnames zorgelijk, dan geldt het risiconiveau ‘Ernstig’.

Aanvulling maatregelen (2-2-2021)

We merken dat we de laatste paar weken veel vragen krijgen over het aantal toegestane bezoekers per dag. Daarom plaatsen we een extra bericht hierover.

Het maximum aantal bezoekers per dag is nog steeds één. Zorgprofessionals zijn hierbij uitgezonderd. De regel van maximaal 1 bezoeker per dag geldt ook indien iemand die op bezoek komt reeds gevaccineerd is. Het feit dat iemand gevaccineerd is voor COVID-19, houdt niet in dat deze persoon het virus niet meer kan overdragen aan anderen. Daarom is nog steeds het zeer dringende advies om niet meer dan 1 persoon per dag op kraamvisite te laten komen.

Verscherping van de maatregelen (21-01-2021)

Gistermiddag zijn er tijdens een nieuwe persconferentie verscherpte maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen komen bovenop de geldende lockdown. De maatregelen kan je terugvinden in onderstaand overzicht van de Rijksoverheid.

Het doel is om het huidige besmettingsniveau te verlagen, verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat de nieuwe varianten zo min mogelijk ons land binnen komen.

Specifiek voor de kraamzorg betekenen de maatregelen het volgende:

 • Alle intakes blijven voorlopig telefonisch of via beeldbellen gedaan worden en niet meer persoonlijk aan huis.
 • Het dringende advies blijft om het kraambezoek zo veel mogelijk te beperken en bij voorkeur niet te doen. Hiermee voorkomen we dat het kraamgezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier kan het kraamgezin optimaal beschermd worden, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.

Zorgverleners zoals leerlingen, verloskundigen & JGZ-medewerkers vallen niet onder de 1 externe bezoeker! 

 • Je mag thuis nog maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag ontvangen en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek.
 • Er wordt een avondklok ingesteld tussen 21.00 uur en 4.30 uur. Deze avondklok zal geen consequenties hebben voor onze continuïteit van zorg aangezien kraamverzorgenden uitgezonderd worden vanwege hun werkzaamheden. Vanwege deze uitzondering dienen zij wel in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring. Deze hebben wij inmiddels aan de medewerkers verstrekt voor wie deze uitzondering van toepassing is.

Bovenstaande maatregelen gelden tenminste tot en met 9 februari 2021.

 

Update maatregelen (15-12-2020)

Gisteravond was er weer een persconferentie. Helaas gaat Nederland (wederom) in een harde lockdown t/m 19 januari 2021. De maatregelen die daarbij horen staan overzichtelijk in onderstaand schema van de Rijksoverheid. Deze maatregelen hebben geen extra effect op de kraamzorg. De maatregelen die afgelopen weken golden, zijn ook de komende weken nog steeds van kracht. Deze zijn:

 • Er zal door de kraamverzorgende tijdens de gehele kraamperiode gebruik worden gemaakt van een mondkapje.
 • Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken, is het dringende verzoek om tijdens de kraamperiode géén kraamvisite langs te laten komen op het moment dat de kraamverzorgende in het gezin is. Wij vragen hiermee rekening te houden in verband met het gezondheidsrisico voor onze kraamverzorgenden.
 • Je mag thuis maximaal twee personen per dag ontvangen, naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot 13 jaar. Voorwaarden voor bezoek zijn dan dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden en dat het kraamgezin zich ervan vergewist dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.

Let op! Leerlingen, verloskundigen en JGZ-medewerkers vallen ook onder de 2 externe bezoekers.

Een aanvullende maatregel die per direct van kracht wordt, is de volgende:

 • Alle intakes zullen tot nader order telefonisch of via beeldbellen gedaan worden en niet meer persoonlijk aan huis.

Update maatregelen (26-11-2020)

De laatste tijd zijn er weinig wijzigingen geweest in de maatregelen rondom corona. Nederland zit nog steeds in een gedeeltelijke lockdown. Op 8 december staat de volgende persconferentie gepland en beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. Tot die tijd gelden de volgende maatregelen:

 • Er zal door de kraamverzorgende tijdens de gehele kraamperiode gebruik worden gemaakt van een mondkapje.
 • Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken, is het dringende verzoek om tijdens de kraamperiode géén kraamvisite langs te laten komen op het moment dat de kraamverzorgende in het gezin is. Het is toegestaan om tijdens de kraamperiode één vaste bezoeker aan te wijzen die aanwezig is in het gezin. Wij willen echter vragen dit zoveel mogelijk te beperken en rekening te houden met het gezondheidsrisico voor onze kraamverzorgenden.
 • Je mag thuis maximaal drie personen per dag ontvangen, naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot 13 jaar. Voorwaarden voor bezoek zijn dan dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden en dat het kraamgezin zich ervan vergewist dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.

Let op! Leerlingen, verloskundigen en JGZ-medewerkers vallen ook onder de 3 externe bezoekers.

Aanpassing testbeleid
Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters.

Update maatregelen (16-10-2020)

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober gaat Nederland in een gedeeltelijke lockdown. De minister roept om op afstand te houden en sociale contacten te beperken. Vastgesteld is dat de meeste clusters van besmettingen (36%) in de thuissituatie wordt vastgesteld. Vanuit onze branchevereniging BO zijn er maatregelen opgesteld voor de kraamperiode.

Concreet houden deze het volgende in:

 • Er zal door de kraamverzorgende tijdens de gehele kraamperiode gebruik worden gemaakt van een mondkapje.
 • Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken, is het dringende verzoek om tijdens de kraamperiode géén kraamvisite langs te laten komen op het moment dat de kraamverzorgende in het gezin is. Het is toegestaan om tijdens de kraamperiode één vaste bezoeker aan te wijzen die aanwezig is in het gezin. Wij willen echter vragen dit zoveel mogelijk te beperken en rekening te houden met het gezondheidsrisico voor onze kraamverzorgenden.
 • Je mag thuis maximaal drie personen per dag ontvangen, naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot 13 jaar. Voorwaarden voor bezoek zijn dan dat  er 1,5 meter afstand gehouden moet worden en dat het kraamgezin zich ervan vergewist dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.

Let op! Leerlingen, verloskundigen en JGZ-medewerkers vallen ook onder de 3 externe bezoekers.

Daarnaast zijn al onze vestigingen sinds begin deze week gesloten, met uitzondering van het hoofdkantoor in Roosendaal. Uiteraard zijn we telefonisch nog steeds bereikbaar. Voor de verhuur van borstkolven kan er telefonisch contact opgenomen worden met de betreffende vestiging.

Hieronder kort een overzicht van de landelijke RIVM maatregelen die gelden vanaf 14 oktober.

Update maatregelen (1-10-2020)

De maatregelen rondom het coronavirus zijn na de persconferentie van afgelopen maandag weer verder aangescherpt. Voor ons als organisatie betekent dit ook dat we helaas genoodzaakt zijn verdergaande maatregelen te nemen. Hieronder lees je wat deze inhouden.

Deze maatregelen komen uiteraard bovenop de standaard basisregels die voor iedereen gelden.

 • Op al onze kantoren werken we met een minimale bezetting. Alle andere collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we telefonisch gewoon bereikbaar. Houd er echter rekening mee dat het wat langer kan duren voordat je iemand aan de lijn krijgt.
 • Alle voorlichtingsavonden borstvoeding en de workshop hond wennen aan baby worden digitaal gegeven.
 • Voorlopig kan de intake nog middels een huisbezoek gedan worden. Ook de gehoorscreeningen worden zoals normaal uitgevoerd.
 • Er zal door de kraamverzorgende meer gebruik gemaakt gaan worden van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geldt in de volgende gevallen:                                - wanneer de kraamverzorgende langer dan 15 minuten zorg verleent binnen 1,5 meter afstand                                                                                                                          - wanneer de kraamverzorgende langer dan 3 minuten op minder dan 30cm afstand van het gezicht van de kraamvrouw werkt (bijv. bij de begeleiding bij borstvoeding).
 • Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken, kan er tijdens de kraamperiode geen kraamvisite langskomen op het moment dat de kraamverzorgende in het gezin is. De reden hiervoor is:
  • Kraamverzorgenden hebben nauw contact met moeder en kind. Het is belangrijk dat ze door zo weinig mogelijk contact met visite, minder kans lopen besmet te raken.
  • Binnenshuis in kleine ruimtes is de besmettingskans groter.
  • Kraamverzorgenden verzorgen meerdere gezinnen. Als alle gezinnen ook weer bezoek krijgen zorgt dit toch voor meer contact en is de kans weer groot op een besmetting van andere gezinnen.
  • De continuïteit van de zorg moet bewaakt worden. Als veel kraamverzorgenden ziek worden kan er geen goede zorg geleverd worden.
 • We hebben als organisatie de keuze gemaakt om leerlingen te blijven inzetten tijdens de kraamperiode. Deze leerlingen lopen mee met ervaren kraamverzorgenden. We zijn ons ervan bewust dat deze keuze verwarrend is met de boodschap om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken. We hebben landelijk echter al een langere periode te maken met personeelskrapte binnen de kraamzorg. Om die reden zijn we genoodzaakt om jaarlijks leerlingen te blijven opleiden. Deze zijn van grote toegevoegde waarde om in de toekomst kraamzorg te kunnen blijven leveren. Om deze reden is er besloten om het opleidingstraject door te laten lopen.

Hieronder nogmaals een overzicht met alle geldende maatregelen zoals die zijn vastgesteld door het RIVM.

Versoepeling maatregelen voor kraamzorg (6-8-2020)

Ook al zijn er vanuit de overheid nieuwe verruimende maatregelen doorgevoerd per 1 juli jl. dan blijft het raadzaam voorzichtig te zijn met het bezoek tijdens de kraamperiode. Het advies om het aantal bezoekers tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende goed af te wegen is in het belang van de pasgeborene, het gezin en de kraamverzorgende. Maak daarom afspraken over de bezoekregeling bij de start van de kraamperiode.

Overzicht van de belangrijkste veranderingen:

 • Intakes mogen weer aan huis plaatsvinden i.p.v. telefonisch;
 • Tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende mogen er maximaal 5 volwassenen gelijktijdig in het gezin aanwezig zijn;
 • Gedurende de aanwezigheid van de kraamverzorgende kan alleen in overleg met de kraamverzorgende kraambezoek ontvangen worden. Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:        

          - kraambezoek houdt 1,5 meter afstand;
          - het kraambezoek heeft geen corona klachten;
          - geen kraambezoek bij zorg door een kraamverzorgende uit de kwetsbare groep (zoals gedefinieerd door het RIVM).

 • Bij een thuisbevalling mag er één persoon aanwezig zijn. Bij een bevalling in het ziekenhuis is het advies om hierover te overleggen met de verloskundige of gynaecoloog. De richtlijnen voor het aantal toegestane personen tijdens de bevalling verschilt namelijk per ziekenhuis. Dit geldt ook voor eventuele kraamvisite na de bevalling in het ziekenhuis.

Bovenstaande geldt alleen voor de situatie waarin er geen (verdenking op) corona in het kraamgezin is.
Indien er wel sprake is van een corona besmetting of er is een verdenking dan gelden de volgende richtlijnen:

 • De intake vindt telefonisch plaats;
 • Er wordt 3 uur per dag fysieke zorg geleverd. Deze zorg kan eventueel aangevuld worden met zorg op afstand.
 • De kraamverzorgende werk met persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Er mag geen kraambezoek komen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende.

Update (30-6-2020)

Vanaf 1 juli 2020 is een aantal coronamaatregelen versoepeld. BO Geboortezorg, onze brancheorganisatie, werkt uit wat dit betekent voor de kraamzorg.     Zodra dit bekend is, delen we het op deze pagina. 

Verruiming maatregelen geboortezorg 25-5-2020

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van premier Rutte hebben de samenwerkingspartijen in de geboortezorg gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige coronaprotocol. Zie hieronder de maatregelen die momenteel gelden:

 • In het ziekenhuis is het (helaas) nog steeds niet gewenst dat er na de bevalling kraamvisite komt.
 • Er mag 1 persoon extra (buiten de gezinsleden om) in het gezin aanwezig zijn wanneer de kraamverzorgende bij jou thuis is. Wanneer de kraamverzorgende niet aanwezig is, mogen er maximaal 3 extra personen aanwezig zijn.
 • Er zullen tot 1 juni geen persoonlijke intakes plaatsvinden. De intake zal plaatsvinden via videobellen. Alleen bij hoge uitzondering kan er een persoonlijke intake plaatsvinden.
 • Het inzetten van leerlingen tijdens de kraamperiode gebeurt in overleg met het gezin en de kraamverzorgende die de begeleiding verzorgt.
 • De gehoorscreening voor pasgeborenen is per 4 mei weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening tijdelijk stopgezet. Er is ook een plan opgesteld om pasgeborenen bij wie de gehoorscreening nog niet kon worden uitgevoerd, alsnog te doen. De ouders ontvangen hierover bericht via hun eigen jeugdgezondheidszorgorganisatie.

Je kunt er vanuit gaan dat de kraamverzorgende die bij je thuis komt gezond is. Kraamverzorgenden met symptomen worden niet ingezet en worden getest door de GGD.

Versoepeling maatregelen (6-5-2020)

Op 6 mei was er opnieuw een persconferentie van premier Rutte rondom het coronavirus. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. Hierdoor is een versoepeling van de maatregelen mogelijk. Deze staan schematisch weergegeven in onderstaande factsheet.

Update maatregelen (21-4-2020)

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag heeft aangekondigd, heeft de Rijksoverheid een factsheet gemaakt waarin deze overzichtelijk staan weergegeven. De factsheet vind je hieronder:

Nu ook kRaambezoekkaarten

 
Als aanvulling op de raamposters voor het Raambezoek zijn er nu ook kRaambezoekkaarten ontwikkeld. Het bezoek kan deze kaarten invullen als blijvende herinnering voor later. Op deze manier hopen we de kraamtijd toch een beetje leuker te kunnen maken in deze moeilijke tijd! Uiteraard zijn er weer blauwe en roze varianten. Je kunt de kaarten hieronder downloaden.

 

Zwanger of bevallen en het coronavirus (02-04-2020)

 

Nieuwe regels rond zwangerschap en geboorte in eenvoudige taal

Door het coronavirus is alles anders. Het is een moeilijke en onzekere tijd voor iedereen. Ook voor vrouwen die zwanger zijn en hun partner. En voor ouders met een jonge baby. Er gelden nu andere regels rond zwangerschap en geboorte. Denk aan nieuwe regels voor het bezoeken van de verloskundigenpraktijk, voor bevallen thuis en/of in het ziekenhuis en voor de periode van kraamzorg.

De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en Pharos ontwikkelden samen eenvoudige informatie in begrijpelijke taal en beeld. Hierin staan de belangrijkste veranderingen in de verloskundige zorg. De informatie is geschikt voor alle zwangeren en ouders met een baby. Ook voor wie moeite heeft met lezen en schrijven. De informatie bekijk je eenvoudig via de telefoon en bevat een voorleesfunctie.

Tijdelijke stop gehoorscreening pasgeborenen (24-3-2020)

 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus COVID-19 zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en betrokken veldpartijen, de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk stop. Deze stop van de gehoorscreening gaat in vanaf 24 maart. Wanneer de gehoorscreening weer start hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is belangrijk, maar hoeft niet binnen dagen of weken na de geboorte te starten. Het is de bedoeling om de kinderen die de screening missen later alsnog te screenen.

Een belangrijke reden om de gehoorscreening  tijdelijk stop te zetten is het beperken van de kans op verspreiding van het coronavirus. Daarnaast is de vervolgzorg en behandeling na de gehoorscreening op dit moment niet geborgd. In de zorg wordt op dit moment alleen gedaan wat dringend is. Bij de screening van pasgeborenen is dat de hielprikscreening.

Hielprik gaat wel door

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd in combinatie met de hielprikscreening. De hielprik blijft wél doorgaan. De ziekten die de hielprik opspoort, moeten namelijk snel behandeld worden. Op www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus staat meer informatie over de tijdelijke stop van de gehoorscreening.

Nieuwe maatregelen kabinet (23-03-2020)

Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. 

 

Creatief alternatief voor het kraambezoek; Het Raambezoek!

 

Wanneer je net een kindje hebt gekregen, wil je uiteraard niets liever dan dit met de hele wereld delen.
Door de huidige maatregelen rondom het coronavirus gaat dit helaas niet meer zo makkelijk.
Omdat het ontvangen van kraambezoek op dit moment niet wenselijk, hebben we een alternatief bedacht; Het Raambezoek!
Natuurlijk niet zo gezellig en persoonlijk, maar voor nu wel een goed alternatief.

Om er toch iets feestelijks van te maken, heeft Eggcellent Media op eigen initiatief voor ons raamposters gemaakt. Je kunt deze hieronder downloaden en voor het raam hangen, zodat het bezoek weet dat ze op deze manier toch jullie kindje kunnen komen bewonderen!

Eggcellent Media verzorgt het drukwerk voor veel verloskundigenpraktijken in ons werkgebied. Super bedankt voor dit gebaar!

 

Bericht van onze lactatiekundigen (19-3-2020)

 

De geplande informatieavonden over borstvoeding kunnen niet doorgaan i.v.m de voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken. Zodra we weer groen licht krijgen om bijeenkomsten te mogen houden, zullen we zo snel als mogelijk nieuwe informatieavonden inplannen. Jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging.

In de tussentijd willen we jullie toch van informatie voorzien. Juist in deze onzekere tijd krijgt borstvoeding meer prioriteit.

Borstvoeding bevat algemene antistoffen die de baby beschermen tegen een (virus)infectie. Wanneer er toch een infectie optreed is het goed om te weten dat het virus voor zover we weten niet overdraagbaar is via moedermelk. De geïnfecteerde moeder gaat daarnaast specifieke antistoffen aanmaken tegen het corona-virus. Deze geeft zij via haar melk aan haar baby. Dit zal het herstel van de geïnfecteerde baby bespoedigen.

Hieronder staan enkele links naar informatiefilmpjes over borstvoeding:

Daarnaast kun je ook informatie terugvinden op verschillende websites:

Op de volgende websites kun je duidelijke informatie vinden over het geven van borstvoeding:

Onze lactatiekundigen zijn ieder werkdag tussen 10:30-12:00 uur bereikbaar voor gratis telefonisch advies. Voor uitgebreide vragen en problematiek is een consult ook mogelijk. Het consult zal dan plaatsvinden via beeldbellen. Onze lactatiekundigen zijn bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

Regio Zeeland & Zuid-Holland: 06 - 430 600 84 (Bianca Izeboud)
Regio Brabant: 088 – 56 03 004

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Als organisatie willen we je zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het corona-virus in Nederland. Vanuit de Brancheorganisatie Geboortezorg is er inmiddels een vragenlijst opgesteld voor zwangeren over het corona-virus. Deze vind je hieronder. Voor andere informatie verwijzen we je naar de website van het RIVM of de GGD

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Bron: NVOG, https://www.nvog.nl/actueel/covid-19-en-zwangerschap-voor-hulpverleners/

Je titel komt hier

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Nieuwe maatregelen (16-3-2020)

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Voor ons als organisatie betekent dat ook dat we genoodzaakt zijn verdergaande maatregelen te nemen. Hieronder leest u wat deze inhouden.

 

 • Het hoofdkantoor in Roosendaal draait met een minimale bezetting. Alle andere collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we telefonisch gewoon bereikbaar.
 • Alle overige locaties worden per direct niet meer bemand.
 • Alle voorlichtingsavonden en workshops op onze locaties komen te vervallen.
 • Klanten die een borstkolf bij ons geleend hebben en nog in hun bezit hebben, kunnen deze voorlopig op onze kosten houden. Nieuwe borstkolven worden niet meer uitgeleend.
 • Alle intakes zullen tot nader order telefonisch gedaan worden en niet meer aan huis.
 • Dit Winkeltje gaat dicht. Ook online bestellingen voor Dit Winkeltje zullen niet meer verwerkt en verzonden worden.
 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling is nog steeds mogelijk (tenzij het medisch is). Bij een bevalling in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn. Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis.
 • Kraambezoek kan niet thuis langs komen wanneer de kraamverzorgende in het gezin is. Sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Advies voor het kraamgezin is daarnaast dat als ze bezoek willen ontvangen, alléén wanneer bezoek geen enkele ziekteverschijnselen heeft.
 • Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het RIVM
SPOED CONTACT