Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste    ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.

 

Update (30-6-2020)

Vanaf 1 juli 2020 is een aantal coronamaatregelen versoepeld. BO Geboortezorg, onze brancheorganisatie, werkt uit wat dit betekent voor de kraamzorg.     Zodra dit bekend is, delen we het op deze pagina. 

Verruiming maatregelen geboortezorg 25-5-2020

Naar aanleiding van de laatste persconferentie van premier Rutte hebben de samenwerkingspartijen in de geboortezorg gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige coronaprotocol. Zie hieronder de maatregelen die momenteel gelden:

 • In het ziekenhuis is het (helaas) nog steeds niet gewenst dat er na de bevalling kraamvisite komt.
 • Er mag 1 persoon extra (buiten de gezinsleden om) in het gezin aanwezig zijn wanneer de kraamverzorgende bij jou thuis is. Wanneer de kraamverzorgende niet aanwezig is, mogen er maximaal 3 extra personen aanwezig zijn.
 • Er zullen tot 1 juni geen persoonlijke intakes plaatsvinden. De intake zal plaatsvinden via videobellen. Alleen bij hoge uitzondering kan er een persoonlijke intake plaatsvinden.
 • Het inzetten van leerlingen tijdens de kraamperiode gebeurt in overleg met het gezin en de kraamverzorgende die de begeleiding verzorgt.
 • De gehoorscreening voor pasgeborenen is per 4 mei weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was de gehoorscreening tijdelijk stopgezet. Er is ook een plan opgesteld om pasgeborenen bij wie de gehoorscreening nog niet kon worden uitgevoerd, alsnog te doen. De ouders ontvangen hierover bericht via hun eigen jeugdgezondheidszorgorganisatie.

Je kunt er vanuit gaan dat de kraamverzorgende die bij je thuis komt gezond is. Kraamverzorgenden met symptomen worden niet ingezet en worden getest door de GGD.

Versoepeling maatregelen (6-5-2020)

Op 6 mei was er opnieuw een persconferentie van premier Rutte rondom het coronavirus. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. Hierdoor is een versoepeling van de maatregelen mogelijk. Deze staan schematisch weergegeven in onderstaande factsheet.

Update maatregelen (21-4-2020)

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag heeft aangekondigd, heeft de Rijksoverheid een factsheet gemaakt waarin deze overzichtelijk staan weergegeven. De factsheet vind je hieronder:

Nu ook kRaambezoekkaarten

 
Als aanvulling op de raamposters voor het Raambezoek zijn er nu ook kRaambezoekkaarten ontwikkeld. Het bezoek kan deze kaarten invullen als blijvende herinnering voor later. Op deze manier hopen we de kraamtijd toch een beetje leuker te kunnen maken in deze moeilijke tijd! Uiteraard zijn er weer blauwe en roze varianten. Je kunt de kaarten hieronder downloaden.

 

Zwanger of bevallen en het coronavirus (02-04-2020)

 

Nieuwe regels rond zwangerschap en geboorte in eenvoudige taal

Door het coronavirus is alles anders. Het is een moeilijke en onzekere tijd voor iedereen. Ook voor vrouwen die zwanger zijn en hun partner. En voor ouders met een jonge baby. Er gelden nu andere regels rond zwangerschap en geboorte. Denk aan nieuwe regels voor het bezoeken van de verloskundigenpraktijk, voor bevallen thuis en/of in het ziekenhuis en voor de periode van kraamzorg.

De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en Pharos ontwikkelden samen eenvoudige informatie in begrijpelijke taal en beeld. Hierin staan de belangrijkste veranderingen in de verloskundige zorg. De informatie is geschikt voor alle zwangeren en ouders met een baby. Ook voor wie moeite heeft met lezen en schrijven. De informatie bekijk je eenvoudig via de telefoon en bevat een voorleesfunctie.

Tijdelijke stop gehoorscreening pasgeborenen (24-3-2020)

 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus COVID-19 zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en betrokken veldpartijen, de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk stop. Deze stop van de gehoorscreening gaat in vanaf 24 maart. Wanneer de gehoorscreening weer start hangt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is belangrijk, maar hoeft niet binnen dagen of weken na de geboorte te starten. Het is de bedoeling om de kinderen die de screening missen later alsnog te screenen.

Een belangrijke reden om de gehoorscreening  tijdelijk stop te zetten is het beperken van de kans op verspreiding van het coronavirus. Daarnaast is de vervolgzorg en behandeling na de gehoorscreening op dit moment niet geborgd. In de zorg wordt op dit moment alleen gedaan wat dringend is. Bij de screening van pasgeborenen is dat de hielprikscreening.

Hielprik gaat wel door

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd in combinatie met de hielprikscreening. De hielprik blijft wél doorgaan. De ziekten die de hielprik opspoort, moeten namelijk snel behandeld worden. Op www.pns.nl/gehoortest-baby/coronavirus staat meer informatie over de tijdelijke stop van de gehoorscreening.

Nieuwe maatregelen kabinet (23-03-2020)

Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. 

 

Creatief alternatief voor het kraambezoek; Het Raambezoek!

 

Wanneer je net een kindje hebt gekregen, wil je uiteraard niets liever dan dit met de hele wereld delen.
Door de huidige maatregelen rondom het coronavirus gaat dit helaas niet meer zo makkelijk.
Omdat het ontvangen van kraambezoek op dit moment niet wenselijk, hebben we een alternatief bedacht; Het Raambezoek!
Natuurlijk niet zo gezellig en persoonlijk, maar voor nu wel een goed alternatief.

Om er toch iets feestelijks van te maken, heeft Eggcellent Media op eigen initiatief voor ons raamposters gemaakt. Je kunt deze hieronder downloaden en voor het raam hangen, zodat het bezoek weet dat ze op deze manier toch jullie kindje kunnen komen bewonderen!

Eggcellent Media verzorgt het drukwerk voor veel verloskundigenpraktijken in ons werkgebied. Super bedankt voor dit gebaar!

 

Bericht van onze lactatiekundigen (19-3-2020)

 

De geplande informatieavonden over borstvoeding kunnen niet doorgaan i.v.m de voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken. Zodra we weer groen licht krijgen om bijeenkomsten te mogen houden, zullen we zo snel als mogelijk nieuwe informatieavonden inplannen. Jullie ontvangen hiervoor een uitnodiging.

In de tussentijd willen we jullie toch van informatie voorzien. Juist in deze onzekere tijd krijgt borstvoeding meer prioriteit.

Borstvoeding bevat algemene antistoffen die de baby beschermen tegen een (virus)infectie. Wanneer er toch een infectie optreed is het goed om te weten dat het virus voor zover we weten niet overdraagbaar is via moedermelk. De geïnfecteerde moeder gaat daarnaast specifieke antistoffen aanmaken tegen het corona-virus. Deze geeft zij via haar melk aan haar baby. Dit zal het herstel van de geïnfecteerde baby bespoedigen.

Hieronder staan enkele links naar informatiefilmpjes over borstvoeding:

Daarnaast kun je ook informatie terugvinden op verschillende websites:

Op de volgende websites kun je duidelijke informatie vinden over het geven van borstvoeding:

Onze lactatiekundigen zijn ieder werkdag tussen 10:30-12:00 uur bereikbaar voor gratis telefonisch advies. Voor uitgebreide vragen en problematiek is een consult ook mogelijk. Het consult zal dan plaatsvinden via beeldbellen. Onze lactatiekundigen zijn bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

Regio Zeeland & Zuid-Holland: 06 - 430 600 84 (Bianca Izeboud)
Regio Brabant: 088 – 56 03 004

Nieuwe maatregelen (16-3-2020)

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Voor ons als organisatie betekent dat ook dat we genoodzaakt zijn verdergaande maatregelen te nemen. Hieronder leest u wat deze inhouden.

 

 • Het hoofdkantoor in Roosendaal draait met een minimale bezetting. Alle andere collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we telefonisch gewoon bereikbaar.
 • Alle overige locaties worden per direct niet meer bemand.
 • Alle voorlichtingsavonden en workshops op onze locaties komen te vervallen.
 • Klanten die een borstkolf bij ons geleend hebben en nog in hun bezit hebben, kunnen deze voorlopig op onze kosten houden. Nieuwe borstkolven worden niet meer uitgeleend.
 • Alle intakes zullen tot nader order telefonisch gedaan worden en niet meer aan huis.
 • Dit Winkeltje gaat dicht. Ook online bestellingen voor Dit Winkeltje zullen niet meer verwerkt en verzonden worden.
 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling is nog steeds mogelijk (tenzij het medisch is). Bij een bevalling in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn. Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis.
 • Kraambezoek kan niet thuis langs komen wanneer de kraamverzorgende in het gezin is. Sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Advies voor het kraamgezin is daarnaast dat als ze bezoek willen ontvangen, alléén wanneer bezoek geen enkele ziekteverschijnselen heeft.
 • Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het RIVM
Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Als organisatie willen we je zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het corona-virus in Nederland. Vanuit de Brancheorganisatie Geboortezorg is er inmiddels een vragenlijst opgesteld voor zwangeren over het corona-virus. Deze vind je hieronder. Voor andere informatie verwijzen we je naar de website van het RIVM of de GGD

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Bron: NVOG, https://www.nvog.nl/actueel/covid-19-en-zwangerschap-voor-hulpverleners/

SPOED CONTACT