Intake gesprek

Tussen week 28 en 32 van je zwangerschap vindt er een intakegesprek plaats. Ben je zwanger van je eerste kindje? Dan vindt de intake altijd thuis plaats. Bij een tweede of daaropvolgend kindje vindt de intake persoonlijk of telefonisch plaats. Onze zorgcoördinator neemt telefonisch contact met je op voor het maken van een afspraak voor de intake.

Onze zorgcoördinator neemt in een persoonlijk gesprek je zwangerschap, de bevalling en kraamtijd met je door. Jij kunt jouw wensen en verwachtingen kenbaar maken en bespreken. Zij zal onze mogelijkheden toelichten. Daarnaast bepaalt zij in overleg met jou, aan de hand van jouw situatie en behoefte aan kraamzorg, het aantal uren zorg.

Tijdens de intake worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Kennismaking
  • Informatie over Kraamcentrum DAT
  • Taken van de kraamverzorgende
  • Persoonlijke omstandigheden
  • Vaststellen van het aantal uren kraamzorg
  • Borst- en flesvoeding
  • Kraampakket en uitzetlijstje
  • Arbo-check
  • Veiligheid in huis

LIP

Het aantal uren kraamzorg wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde LIP-formulier (Landelijk Indicatie Protocol). Sinds 2007 werken alle kraamcentra in Nederland verplicht met dit Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. Het aantal benodigde uren zorg wordt op meerdere momenten vastgesteld:  tijdens de intake, direct na de bevalling en indien nodig tijdens de kraamtijd.. Als de zwangerschap en bevalling goed verlopen, wordt 49 uur geïndiceerd (bij het geven van borstvoeding). Afhankelijk van de persoonlijke situatie, kunnen er uren bij komen of af gaan. Er wordt gekeken naar wat nodig is voor jou als moeder, voor je kind en voor je gezin.