Kosten

Kraamzorg en partusassistentie (assistentie bij de bevalling) vallen binnen de Basiszorg, waarvoor iedereen in Nederland verzekerd is via de verplichte basis ziektekostenverzekering. Naast deze basiszorgkosten geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,80 per uur in 2023.
Deze eigen bijdrage geldt alleen voor de geleverde kraamzorguren. De uren zorg die geleverd worden aan de assistentie bij de bevalling zijn vanaf 1 januari 2017 vrijgesteld van een eigen bijdrage. Deze vrijstelling geldt enkel voor niet-medische bevallingen (poliklinische bevalling, thuis bevalling of bevalling in een geboortecentrum/hotel).

De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u deze eigen bijdrage gedeeltelijke of volledige vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

Per 01-01-2023, prijswijzigingen voorbehouden

Verplichte kosten: Bedrag in euro
Kraamzorg per uur
Partusassistentie per uur
Eigen bijdrage per uur 

59,33

59,33

4,80

Neventarieven (deze worden in het algemeen vergoed door je verzekering):
Inschrijving
Intake huisbezoek
Intake telefonisch
Assistentie bij de bevalling

14,91

100,61

42,44

69,55

SPOED CONTACT