Kosten

Kraamzorg en partusassistentie (assistentie bij de bevalling) vallen binnen de Basiszorg, waarvoor iedereen in Nederland verzekerd is via de verplichte basis ziektekostenverzekering. Naast deze basiszorgkosten geldt een wettelijke eigen bijdrage van €5,10 per uur in 2024.
Deze eigen bijdrage geldt alleen voor de geleverde kraamzorguren. De uren zorg die geleverd worden aan de assistentie bij de bevalling zijn vanaf 1 januari 2017 vrijgesteld van een eigen bijdrage. Deze vrijstelling geldt enkel voor niet-medische bevallingen (poliklinische bevalling, thuis bevalling of bevalling in een geboortecentrum/hotel).

De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgesteld. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u deze eigen bijdrage gedeeltelijke of volledige vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Per 01-01-2024, prijswijzigingen voorbehouden

Verplichte kosten: Bedrag in euro
Kraamzorg per uur
Partusassistentie per uur
Eigen bijdrage per uur 
€63,25
€63,25
€5,10
Neventarieven (deze worden in het algemeen vergoed door je verzekering):
Inschrijving
Intake huisbezoek
Intake telefonisch
Assistentie bij de bevalling
€15,89
€107,25
€45,24
€74,14
Annuleringskosten:
Inschrijving
Inschrijving en intake
€85,00
€125,00

 

Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst, anders dan genoemd in artikel 20 van de algemene voorwaarden, zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. De hoogte van deze annuleringskosten staan in bovenstaand overzicht. Een annulering dient schriftelijk te worden doorgegeven. Dit kan eventueel door een mail te sturen naar info@kraamcentrumdat.nl