Kraamverdieping

 

Kraamverdieping is een verzamelnaam:

Het is een verdieping in het nog beter leren verstaan/ begrijpen van het pasgeboren kindje.

Simpel gezegd gaat het dieper in op de behoeftes die een baby heeft, maar nog niet goed begrepen worden door de verzorger. Als deze behoeftes bij ouders meer bekend zijn kunnen zij mogelijk beter inspringen op de hulpvraag van de baby en voelt het kindje zich daardoor meer begrepen en rustiger.

Daarnaast voelen de ouders zich minder onzeker en machteloos omdat ze weten wat hun kind op dat moment probeert duidelijk te maken. In de gezinnen waar ik de afgelopen jaren heb gewerkt, merk ik vooral hoe nieuwsgierig en geïnteresseerd ouders zijn naar de belevingswereld van het kindje. Zodra de basiskraamzorg een beetje lekker loopt word ik overspoeld met vragen over de baby.

Het is dus iets wat ouders heel graag willen leren;

In 90% van de gezinnen waar ik als kraamverzorgster werk kiezen de ouders voor de informatie over kraamverdieping. Papa’s nemen vaak nog extra vrij om bijvoorbeeld de massage/ tiltechnieken mee te maken en te oefenen. Het belang van deze kennis doorzien de meeste ouders van nu als geen ander, ze zijn enorm gemotiveerd en enthousiast.

Door kraamverdieping krijgen ouders meer antwoorden, inzicht en kennis over hun kindje:

 • De juiste tiltechniek; Hoe wordt mijn kindje het best gedragen, opgetild, gedraaid en waarom?
 • Inzicht in lichaamstaal; Wat zie je aan je kindje en wat betekent het, wat kun je doen?
 • Aanraking/ babymassage op maat; Contact maken en samen leren communiceren op het niveau van de baby.
 • Meer kennis over huilen/ verhuilen; Wat is de taal van het huilen, hoe ga je daarmee om?

Doelstellingen kraamverdieping 

 • Beter leren begrijpen/ verstaan van het kindje.

In de gezinnen waar ik de kraamverdieping heb geïntroduceerd merkte ik dat er een intensiever contact tussen de verzorgers en het kind ontstaat. Hierdoor gingen de verzorgers meer zien bij hun kind tijdens de verschillende onderdelen hiervan. Ze ontdekten wanneer hun kind volledig ontspannen was en gaven aan waar er spanning te voelen was in het lichaampje van de baby. Ze zagen sneller wanneer hun kindje moe was, heel alert of bijvoorbeeld ergens pijn had zoals bij buikkrampjes.

Steeds vaker gingen ze meer verschillende kenmerken onderscheiden en benoemen. Ook konden ze vaak de reden aangeven waarom hun kindje zich op zo’n moment zo voelde. Het enige wat ik deed was vragen aan de ouders stellen op een coachende/ begeleidende manier.

 • Meer zelfvertrouwen en rust opbouwen bij ouders en kind.

Ik merk in de gezinnen dat doordat ouders zelf hun kindje meer gaan begrijpen, er vanzelf steeds meer zelfvertrouwen ontstaat. Zelfs bij erg onzekere ouders zie ik het vertrouwen in zichzelf naar het kind toe groeien. Ze zien ook dat hun kind rustiger wordt op het moment dat ze zelf meer vertrouwen krijgen in de zorg voor het kind.

Als een baby bijvoorbeeld buikkrampen heeft en ouders ontdekken dit zelf geeft dit al rust. Ze weten dan namelijk wat er aan de hand is. Ze proberen vervolgens onder begeleiding zelf de verschillende handelingen uit die verbetering kunnen opleveren. En merken vervolgens dat ze zelfstandig verlichting kunnen geven aan de pijn van hun kind.

Alleen al het gegeven dat ze bepaalde handelingen kunnen proberen als er problemen zijn met het kind geeft al enorm veel rust. Ze hoeven namelijk niet machteloos toe te kijken hoe hun kindje aan het worstelen is.

Ik heb gemerkt dat de volgende vraag belangrijk is voor de ouders; Wat kunnen wij zelf in een bepaalde situatie doen voor ons kindje.

 • Meer veiligheidsgevoel bij het kindje.

Een pasgeboren kindje is een en al gevoel, het zintuig wat bij hen het sterkst ontwikkeld is. Ze voelen dus ook enorm goed aan hoe de ouders zich voelen. Ze weten als geen ander dat ouders de tijd nemen om hun te begrijpen of niet. Dit gegeven geeft heel veel rust, je ziet het kindje en de ouders beiden ontspannen. Het is een veilig gevoel dat de ouders er zijn op het moment dat het kindje huilt En dat ze hun best doen met meer theoretische kennis achter het probleem te komen. Ze verdiepen zich door observatie en vertragen in de baby en komen op hetzelfde gevoelsniveau. Hierdoor is de kans zoveel groter dat het probleem wordt opgelost. Zo niet, dan voelen ze zich in ieder geval begrepen, bijvoorbeeld in het geval van het verhuilen.

 • Band versterken tussen ouder/ kind.

Ik merk in de gezinnen die veel informatie wensen over de kraamverdieping en hier enthousiast mee aan de slag gaan, de band met het kind sterker word. Tijdens de massage bijvoorbeeld is het kind vaak enorm alert en zoekt intensief contact met degene die de massage uitvoert. Tegelijkertijd heeft de verzorger die de massage verricht op dat moment ook alleen maar aandacht voor het kindje en zijn reactie. Ze zijn allebei meestal erg ontspannen en rustig tijdens de massage. Daardoor ontstaat er vanzelf een intens oogcontact tussen die twee.

 • Minder kans op het belanden in een negatieve spiraal.

Ouders vertellen mij regelmatig over kennissen en familie, dat het in gezinnen na de kraamtijd vaak enorm mis gaat met het kindje en hun zelf. De reden daarvan kan ik natuurlijk niet zien of invullen, toch durf ik te stellen dat kraamverdieping mogelijk een extra hulpmiddel had kunnen zijn. Ik vind het daarom altijd jammer dat deze ouders dit hulpmiddel niet ter beschikking hadden. De ouders uit mijn kraamgezin beamen dat ook vaak. Ik geloof na veel gesprekken met de ouders, dat het belanden in een negatieve spiraal voorkomen kan worden. Factoren die een rol spelen in het belanden in een negatieve spiraal zijn:

vermoeidheid, gebrek aan de juiste informatie, slechte communicatie, onzekerheid, spanningen en angst. Hoe meer kennis en hulpmiddelen, hoe meer kans op rust en stabiliteit.

 • Nog meer plezier beleven in de ervaring en contact met elkaar.

“Wat is er nou leuker dat dit! Het is op het niveau van mijn kindje samen spelen!”

Deze opmerking kreeg ik in een kraamgezin van de vader van het pasgeboren kindje. Hij had die ochtend met succes en veel plezier zijn zoontje gemasseerd en kreeg ’s middags informatie over de tiltechnieken met behulp van een pop. vol enthousiasme stond hij te oefenen met een brede grijns op zijn gezicht. Mama zat ondertussen op de bank foto’s van hem met de pop te maken. Het is verder moeilijk op papier te zetten hoe leuk het voor ouders is om hun kindje bijvoorbeeld te masseren. Het is fantastisch de interactie tussen verzorger en het kindje mee te mogen maken! De liefde en warmte die daar van afstraalt is ontroerend voor iedereen die daar getuige van is!

Meer informatie:

Kraamverdieping op aanvraag

Geïnteresseerde ouders kunnen ook na de kraamtijd contact met mij opnemen als ze nog meer willen weten over hun baby, tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden. Vaak gaat het hier om kindjes die nog niet lekker in hun vel zitten, maar dit is niet noodzakelijk.

Voorbeelden waarom ouders contact op kunnen nemen: overprikkeld, overstrekken, prematuur, dysmatuur, baby’s die vaak huilen, maar ook onzekere ouders of verzorgers.

Medewerkers uit de zorg die meer informatie willen hebben over het project zijn ook van harte welkom.

Ik behandel samen met jou/ jullie individueel of in groepsverband de inhoud van kraamverdieping.

 • Babymassage /aanraking op maat.
 • Leren “kijken” naar je kindje en het doel van vertragen.
 • Lichaamstaal en grenzen van de baby.
 • Huilen en verhuilen.
 • Basisbevestigend dragen.

En verder:

 • Persoonlijke/ individuele knelpunten.
 • Wensen of vragen m.b.t. het kindje die duidelijk van toepassing zijn binnen het project kraamverdieping.

Er is ook een mogelijkheid voor cursussen kraamverdieping in groepsverband voor ouders/ verzorgers en andere belangstellenden.

De kosten van de cursus zijn op te vragen via de mail.

Even voorstellen

Mijn naam is Conny Markgraaf, werkzaam als kraamverzorgende bij Kraamcentrum DAT.
Naast deze functie ben ik ook docente Shantala babymassage en coach communicatie/ deskundig hulpverlenen.
Vanaf mijn 18e ben ik werkzaam in de zorg. Als een rode draad loopt kraamzorg door mijn leven. Ik heb de afgelopen jaren een project ontwikkeld wat ik kraamverdieping heb genoemd. Door mijn ervaringen als docente, coach en kraamverzorgster is dit idee ontstaan.

Vervolgens is het tot bloei gekomen door het enthousiasme van ouders/ verzorgers in mijn eigen kraamgezinnen. Dit heeft mijn motivatie en vertrouwen in het project enorm versterkt.

In samenwerking met kraamcentrum DAT kreeg ik vervolgens de gelegenheid collega kraamverzorgsters bij te scholen in kraamverdieping. In de laatste dagen van de kraamtijd kunnen deze kraamverzorgsters ouders nu ook een stukje kraamverdieping aanbieden op eigen verzoek. De manier waarop een stukje kraamverdieping wordt gegeven in de kraamtijd door de kraamverzorgster heeft een coachende inslag. Precies zoals je van de kraamverzorgster leert hoe je een baby in badje kan doen.

Voor alle ouders/ verzorgers en belangstellenden, dus ook medewerkers uit de zorg, heb ik kraamverdieping ontwikkeld.

Kraamverdieping past perfect in het gegeven: Zorg op maat.

Daarnaast heb ik een praktijk/ leerboek geschreven over dit onderwerp. Verder geef ik cursusssen kraamverdieping aan ouders en belangstellenden individueel of in groepsverband.

Reacties

Reacties van ouders die in de kraamtijd kraamverdieping hebben gehad:

 • De babymassage is erg goed van pas gekomen, echt een topper!
 • Kraamverdieping hebben wij als zeer prettig en nuttig ervaren. Een uitstekende aanvulling naast de kraamzorg, hele goede tips gekregen en weetjes die dagelijks toepasbaar zijn, bedankt!
 • Zeer positief! Aan te raden in ieder gezin. echt een aanrader als standaard.
 • De kraamverdieping was voor ons zeer waardevol.
 • We kunnen nu vol vertrouwen met ons kindje leven en voor hem zorgen, bedankt!
 • Wij hebben enorm veel plezier en voldoening gehad aan de babymassage die we hebben geleerd.
 • De laatste dagen hebben we geleerd hoe we onze dochter konden masseren, dit hebben we als zeer prettig ervaren en onze dochter ook.
 • We hebben babymassage aangeleerd wat direct effect had op de buikkrampjes, erg indrukwekkend!
 • Knap hoe je mij met mijn kennis (verloskundige) gewoon liet gaan en toch steeds tips en verbeterpunten had. Persoonlijke aandacht naar het kindje. De kraamverdieping vind ik erg leuk. Het laat een baby zien als individu en niet als onpersoonlijke pop.
 • Je adviezen en tips zijn goud waar!
 • De massage ga ik vaak toepassen en ik weet zeker dat ons zoontje jou ook heel dankbaar is dat je het mij hebt geleerd!
 • Je hebt ons een goede basis meegegeven voor het ouderschap, bedankt voor de extra kraamverdieping.
 • we hebben veel extra van je gelerd, veel nuttige tips. Ja, die massages vond ik heerlijk! Mama en papa hebben goed van jou geleerd wat/ wanneer te doen.
Contact

Voor ouders/ verzorgers en belangstellenden heb ik een boek samengesteld. Dit boek wordt binnenkort uitgegeven.

“IK BEN ER… Wat nu?”  (ISBN 9789082156300)

kraamverdieping

Geschikt als praktijk/ naslagboek voor ouders en verzorgers vanaf de geboorte van hun kindje. Tevens geschikt voor medewerkers werkzaam in de zorg en andere belangstellenden. Dit boek geeft een duidelijk en gedetailleerd beeld van kraamverdieping.

Via mijn e-mailadres kun je jouw vragen/ reacties/ suggesties/ ideeën en op- of aanmerkingen kwijt.

Conny Markgraaf

E-mail: kraamverdieping.conny@gmail.com

Tel. contact: 06-15871141

SPOED CONTACT