Uren kraamzorg

 

Sinds 2007 werken alle kraamzorgorganisaties in Nederland verplicht met het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Dit protocol voorziet in zorg op maat.

Aan de hand van een indicatieformulier worden de uren kraamzorg vastgesteld ofwel geïndiceerd.
De indicatiestelling vindt op meerdere momenten plaats; tijdens de intake, direct na de bevalling en tijdens de kraamperiode zo vaak als daar aanleiding voor is.

De verloskundige of huisarts is formeel verantwoordelijk voor de indicatiestelling en de daaraan gekoppelde zorguren. Kraamcentrum DAT is verantwoordelijk voor de levering van de geïndiceerde uren.
De uren voor bevallingsassistentie staan los van de geïndiceerde uren.

Z

Indicatiestelling

Als alles bij de bevalling goed verloopt krijg je kraamzorg met een basisomvang van 49 uur bij het geven van borstvoeding en 45 uur bij het geven van flesvoeding.

Dit is het zogenaamde basispakket. Deze uren worden over 8 dagen verdeeld in overleg met de kraamverzorgende. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen er uren bijkomen of afgaan.

Er wordt gekeken naar wat nodig is voor jou als moeder, voor je kindje en voor je gezin. Vervolgens komen de afgesproken uren in de zorgovereenkomst (indicatieformulier), die zowel door de cliënt als de verloskundige wordt ondertekend.

l

Herindicatie

De afgesproken zorguren op de zorgovereenkomst kunnen op indicatie worden herzien en aangepast.
De kraamverzorgende heeft een signalerende taak bij deze herindicatie.

Direct na de bevalling en/of op de 3e dag na de bevalling, kunnen de uren worden bijgesteld in overleg met de verloskundige.

Er kunnen zich wijzigingen in de situatie van het kind de moeder en/of de omgeving voordoen, waardoor er meer, minder of gespecialiseerde kraamzorg nodig is. De aard en de omvang van de kraamzorg wordt dan opnieuw bekeken.

SPOED CONTACT