Uren kraamzorg

Sinds 2007 werken alle kraamzorgorganisaties in Nederland verplicht met het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Dit protocol voorziet in zorg op maat.

Aan de hand van een indicatieformulier worden de uren kraamzorg vastgesteld ofwel geïndiceerd. De indicatiestelling vindt op meerdere momenten plaats; tijdens de intake, direct na de bevalling en tijdens de kraamperiode zo vaak als daar aanleiding voor is.

De verloskundige of huisarts is formeel verantwoordelijk voor de indicatiestelling en de daaraan gekoppelde zorguren. Kraamcentrum DAT is verantwoordelijk voor de levering van de geïndiceerde uren. De uren voor bevallingsassistentie staan los van de geïndiceerde uren.

Uren die je in het ziekenhuis verbleven bent op basis van medische indicatie worden afgetrokken van de kraamzorguren thuis.
Bij alle vormen van kraamzorg wordt door de kraamverzorgende dagelijks een rapportage van moeder en kind bijgehouden in het zorgdossier, dat ook wordt gebruikt door de arts of de verloskundige. De informatie uit deze rapportage kun je aan het einde van de kraamzorgperiode gebruiken voor informatie aan de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

Z

Indicatiestelling

Als alles bij de bevalling goed verloopt krijg je kraamzorg met een basisomvang van 49 uur bij het geven van borstvoeding en 45 uur bij het geven van flesvoeding.

Dit is het zogenaamde basispakket. Deze uren worden over 8 dagen verdeeld in overleg met de kraamverzorgende. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen er uren bijkomen of afgaan.

Er wordt gekeken naar wat nodig is voor jou als moeder, voor je kindje en voor je gezin. Vervolgens komen de afgesproken uren in de zorgovereenkomst (indicatieformulier), die zowel door de cliënt als de verloskundige wordt ondertekend.

l

Herindicatie

De afgesproken zorguren op de zorgovereenkomst kunnen op indicatie worden herzien en aangepast.
De kraamverzorgende heeft een signalerende taak bij deze herindicatie.

Direct na de bevalling en/of op de 3e dag na de bevalling, kunnen de uren worden bijgesteld in overleg met de verloskundige.

Er kunnen zich wijzigingen in de situatie van het kind de moeder en/of de omgeving voordoen, waardoor er meer, minder of gespecialiseerde kraamzorg nodig is. De aard en de omvang van de kraamzorg wordt dan opnieuw bekeken.

Kraamcentrum DAT biedt flexibele kraamzorg: zorg die past bij jouw gezinssituatie en jouw omstandigheden. Het aantal uren dat je krijgt toegewezen wordt bepaald door het Landelijke Indicatie Protocol(L.I.P.). De verloskundige stelt de uren bij in samenspraak met de kraamverzorgende. De keuzemogelijkheid loopt van 3 uur per dag tot volledige interne kraamzorg en laat zich als volgt omschrijven:

Zorgverzekering

Hoe je verzekerd bent maakt voor Kraamcentrum DAT niet uit. We hebben dan ook met bijna alle zorgverzekeraars contracten, zodat we goed afgestemde zorg kunnen leveren. Vergeet dan ook niet om door te geven aan je zorgverzekeraar dat je zwanger bent en dat je voorkeur uitgaat naar Kraamcentrum DAT. 

Wel kan het voor jezelf handig zijn om van te voren goed na te kijken hoe je verzekerd bent voor kraamzorg. Elke zorgverzekeraar heeft namelijk zijn eigen regels. 
Elk nieuw jaar kan je jouw zorgpakket wijzigen mocht je dit willen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bij de ene polis wel de eigen bijdrage vergoed krijgt en bij de andere polis niet. Kijk dit dus van te voren even goed na om eventueel financiëele tegenvallers te voorkomen.

Couveuse nazorg
Is je baby te vroeg geboren? Dan is er de mogelijkheid om nog gedurende 3 á 4 dagen enkele uren per dag zorg te krijgen. Dit kan echter alleen indien je hiervoor verzekerd bent. Neem daarom altijd contact met ons op en met je zorgverzekeraar om de mogelijkheden te bespreken.